Zalm & Pirarucu Visleer

Pirarucu:  luxueus en ecologisch


De pirarucu (Arapaima gigas) is de grootste geschubde zoetwatervis ter wereld, met een maximum lengte van meer dan 3 m en een gewicht van meer dan 220 kg. Hij leeft in het Amazonegebied in Brazilië.

In de afgelopen 20 jaar heeft Brazilië een baanbrekende methode geïmplementeerd met betrekking tot het beheer van het Pirarucu bestand.

Deze methode rekent op de lokale gemeenschappen om regels vast te stellen over de toegang tot de beschermde meren, het monitoren van de pirarucu-populaties, en het opstellen van de door de overheid goedgekeurde quota (over het soort en het aantal vissen).


Deze aanpak was gebaseerd op de erkenning dat het geven van een stimulans aan de lokale bevolking en een rol in het beheer, de lokale controle en naleving van de regels zou kunnen versterken en de algemene kosten voor natuurbehoud zou kunnen verlagen. Terwijl het tegelijk belangrijke voordelen voor het lokale levensonderhoud zou opleveren.


Gemeenschapsgericht pirarucu-beheer gebeurt bij de gemeenschappen die wonen in beschermde gebieden voor duurzaam gebruik, op inheemse gronden en andere gebieden die onderworpen zijn aan door de staat erkende visserijovereenkomsten.

Het wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling en wetenschappelijke verificatie van de monitoring van het pirarucu bestand.


Het pirarucu-beheerproject begon in 1999 met als eerste doestelling het herstel van de visbestand, om zo voedselzekerheid te bieden aan de lokale bewoners. Het project begon met slechts één gemeenschap die bevoegd was om te werken met het vissen op pirarucu. Sindsdien is de interesse van andere gebieden gegroeid en in 2018 kregen 33 gebieden toestemming om pirarucu te vangen.


Pirarucu biedt een verscheidenheid aan producten: het vlees, de huid, de schubben en de tong worden allemaal verkocht. Zowel vlees- als huidproducten worden geëxporteerd naar internationale markten, waarbij de huid het belangrijkste exportproduct is. De huid wordt gebruikt voor exotische leerproducten, waaronder schoenen, tassen en kleding.


De belangrijkste voordelen voor de plattelandsgemeenschappen van betrokkenheid bij het beheer en de handel van pirarucu zijn voedselzekerheid en inkomen. Deze voordelen zijn cruciaal voor de plattelandsgemeenschappen die pirarucu oogsten, die doorgaans geen of minimale andere mogelijkheden hebben om inkomsten te genereren.

 

 

 

 

Zalmleer: een duurzaam en exotisch materiaal voor de toekomst


Zalmleer is een prima optie voor het maken van kwaliteitslederwaren. Gemaakt van zalmhuid, een bijproduct van de visverwerkende industrie, is zalmleer een hergebruikt materiaal dat anders zou worden weggegooid.

Er zijn veel kwaliteiten die zalmleer ideaal maken qua prestaties en esthetiek. Het is sterker en flexibeler dan zijn tegenhanger van rundleer, maar toch zachter en qua textuur vergelijkbaar met slangenleer.

Wat zalmleer sterker en duurzamer maakt, is dat het een natuurlijke kruisvezelstructuur heeft, in tegenstelling tot de vezels in rundleer, die maar in één richting lopen.

Hoewel de industrie de laatste tijd een enthousiaste heropleving kent, is het maken van kleding van visleer al een eeuwenoude traditie. Jagers en verzamelaars in IJsland maakten schoenen van vissenhuid door de huid eraf te schrapen, het materiaal te snijden en het vervolgens te drogen aan de voeten van de persoon die de schoenen zou dragen.


De etnische Hezhe-stam, of het Nanai-volk, uit het Verre Oosten, staat bekend als 'de visleerstam', want ze leefden voornamelijk van de visserij en maakten hun traditionele kleding van visleer. Enkele van de vroegste verslagen van de Hezhe-cultuur dateren uit de 18e eeuw.

  

Onze leverancier


 We kopen ons Pirarucu- en Zalmleer in bij een leverancier in Brazilië, die wordt erkend als een echte pionier op het gebied van biologisch, metaalvrij looien. Onze leverancier combineert een verfijnde esthetische smaak met het grootste respect voor het omringende ecosysteem en omgeving.

In de fabriek verwerken ze alleen getraceerde en gereguleerde huiden van leveranciers die internationale sanitaire voorschriften en welzijnspraktijken handhaven, en die helpen om de vissen, vissersfamilies en de natuur zelf te beschermen.

Bij het looien en het verven worden geen geen zware chemicaliën gebruikt, maar wel milieuvriendelijke producten op basis van een mix van biologisch afbreekbare acrylharsen, polymeren, glutaaraldehyde, synthetische en plantaardige tannines.

Het water dat na de behandeling uit de leerlooierij loopt, gaat rechtstreeks naar de irrigatie zonder enige negatieve impact op het milieu

 

 

 

 

Bronnen:

  • Harvest and trade of pirarucu in the Brazilian Amazon, CITES & Livelihoods, Case Study 2019
  • SynZenBe Magazine, Susana Aguirre, 2015
  • Meet the fish leather pioneers, Beth Timmins, BBC News, 2019
.