Wij steunen

We zijn ons ter dege bewust van ons eigen bevoorrechte leven en de kansen die we gekregen hebben.

We willen daarom iets teruggeven aan onze maatschappij .

Voor elke tas of accessoire die we verkopen, doneren we een percentage van onze netto-opbrengst aan een goed doel dat meisjes en vrouwen ondersteunt. Op deze manier hopen we dat ze de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en empowered te worden.

We hebben ervoor gekozen om de Rotonda te steunen. (De Rotonda is een project van de Wissel)

De Wissel VZW, die in 1981 begon als een wooninstelling voor extreem kwetsbare meisjes is sindsdien uitgegroeid tot een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen met verschillende deelactiviteiten.

De Rotonda, als één van de deelactiviteiten, begeleidt 25 meisjes tussen 14 en 25 jaar in de Leuvense binnenstad. Deze meisjes verblijven in residentie Rotonda, thuis of zelfstandig maar met de nodige begeleiding. Er wordt altijd gezocht naar manieren om de meisjes weer in contact te brengen met zichzelf, hun familieleden en hun omgeving.

De Wissel is een particulier initiatief dat financiering ontvangt voor erkende hulpverlening van de Vlaamse Gemeenschap. Ondanks de grote inzet en flexibiliteit van het personeel en de inzet van vele vrijwilligers, vraagt ​​de keuze voor de specifieke doelgroep om extra begeleiding en bijzondere werkwijzen. Dit betekent dat de gebruikelijke financiering structureel onvoldoende is.

We hopen op deze manier bij te dragen aan een betere toekomst voor deze meisjes en jonge vrouwen.

Wil je meer weten over de Rotonda en de Wissel, surf dan naar: https://www.wissel.be